Dokumenty jsou uloženy ve velmi rozšířeném formátu PDF, k jehož správnému zobrazení je potřeba nainstalovaný Adobe Acrobat, ke stažení je na této adrese.

typznačka názevuveřejněnísejmutí
oznámeníozn Pozvánka na VZ 28.11.201920.11.2019
oznámeníozn Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů03.10.2019
vyhláškavyhl Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území03.10.2019
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - příloha16.08.2019
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí16.08.2019
oznámeníozn Pozvánka na VZ 06.06.201928.05.2019
oznámeníozn Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření14.05.2019
oznámeníozn Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 201814.05.2019
oznámeníozn Výkaz zisku a ztráty14.05.2019
oznámeníozn Rozvaha 201814.05.2019
oznámeníozn Návrh závěrečného účtu obce Vinařice za rok 201814.05.2019
oznámeníozn Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání09.05.2019
vyhláškavyhl Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti za rok 201926.04.2019
zápiszap Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce ze dne 13.04.201916.04.2019
oznámeníozn Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub I.08.04.2019
vyhláškavyhl Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE - příloha č. 105.04.2019
vyhláškavyhl Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE05.04.2019
oznámeníozn Dražební vyhláška 166 DD 19/19-303.04.2019
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 13.12.201814.12.2018
oznámeníozn Obec Vinařice - Schválený rozpočet 201914.12.2018
oznámeníozn Horymír - návrh rozpočtu na rok 201926.11.2018
oznámeníozn Obec Vinařice - návrh rozpočtu na rok 2019 - příloha 23.11.2018
oznámeníozn Obec Vinařice - návrh rozpočtu na rok 201923.11.2018
oznámeníozn Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vinařice24.10.2018
oznámeníozn Územní rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizační soustavy16.10.2018
oznámeníozn Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce15.10.2018
oznámeníozn Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 36/2006 uzavřené mezi městem Beroun a obcí Vinařice25.09.2018
oznámeníozn Průvodní dopis - vrácení podepsané dohody o změně VPS25.09.2018
oznámeníozn Oznámení o zahájení územního řízení - splašková kanalizační soustava18.09.2018
oznámeníozn Oznámení o zahájení územního řízení - splašková kanalizační soustava07.09.2018
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - příloha07.09.2018
oznámeíozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí07.09.2018
oznámeníozn Nařízení vlády o stanovení maximální ceny jízdného II.30.08.2018
oznámeníozn Nařízení vlády o stanovení maximální ceny jízdného I.30.08.2018
oznámeníozn Volby do Zastupitelstva obce Vinařice - informace o počtu a sídle volebních okrsků25.07.2018
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 21.06.201821.06.2018
oznámeníozn Monitoring eroze na zemědělské půdě II.07.06.2018
oznámeníozn Monitoring eroze na zemědělské půdě I.07.06.2018
oznámeníozn Krajský soud v Praze - hledání přísedících07.06.2018
oznámeníozn Zpráva o výsledku předkoumání hospodaření29.05.2018
oznámeníozn Příloha29.05.2018
oznámeníozn Výkaz zisku a ztrát 29.05.2018
oznámeníozn Rozvaha 201729.05.2018
oznámeníozn Návrh závěrečného účtu obce Vinařice za rok 201729.05.2018
oznámeníozn Závěrečný účet DSO Horymír za rok 201729.05.2018
oznámeníozn Spalničky ve Středočeském kraji04.05.2018
vyhláškavyhl Finanční úřad - veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 I.27.04.2018
vyhláškavyhl Finanční úřad - veřejná vyhláška I.27,04,2018
vyhláškavyhl Pokyny k veřejné vyhlášce finančního úřadu11.04.2018
vyhláškavyhl Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro středočeský kraj11.04.2018
oznámeníozn Rozpočtové opatření 1/201808.03.2018
oznámeníozn Příloha - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí23.02.2018
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí23.02.2018
oznámeníozn Volba prezidenta České republiky - oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta14.01.2018
oznámeníozn Volba prezidenta České republiky - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise18.12.2017
vyhláška vyhl Vyhláška - školský obvod ZŠ Tmaň08.12.2017
vyhláškavyhl Vyhláška - školský obvod ZŠ Suchomasty08.12.2017
vyhláškavyhl Vyhláška - školský obvod MŠ Suchomasty08.12.2017
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 7.12.201708.12.2017
oznámeníozn Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 202208.12.2017
oznámeníozn Schválený rozpočet 201808.12.2017
oznámeníozn Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků23.11.2017
oznámeníozn Volba prezidenta České republiky - oznámení o době a místě konání23.11.2017
oznámeníozn Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 202220.11.2017
oznámeníozn Obec Vinařice - návrh rozpočtu na rok 201820.11.2017
oznámeníozn Horymír - návrh rozpočtu na rok 201820.11.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy16.11.2017
oznámeníozn  Průvodní dopis k opatření obecné povahy16.11.2017
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 26.10.201730.10.2017
oznámeníozn Státní pozemkový úřad - monitoring eroze zemědělské půdy22.09.2017
oznámeníozn Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků15.08.2017
oznámeníozn Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny21.09.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy 3.20.09.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy 2.20.09.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy20.09.2017
oznámeníozn Příloha - Vinařice - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí08.09.2017
oznámeníozn Vinařice - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí08.09.2017
oznámeníozn Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu II.02.08.2017
oznámeníozn Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu02.08.2017
oznámeníozn Elektronická dražba č.j. 124 EX 2227/14-177 - část II.20.07.2017
oznámeníozn Elektronická dražba č.j. 124 EX 2227/14-177 - část I.20.07.2017
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva obce Vinařice ze dne 20.6.201725.06.2017
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201625.06.2017
oznámeníozn Elektronická dražba č.j. 081 EX 16662/11-33415.06.2017
oznámeníozn Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci02.06.2017
oznámeníozn Výkaz zisků a ztrát01.06.2017
oznámeníozn Rozvaha01.06.2017
oznámeníozn Výkaz hodnocení plnění rozpočtu01.06.2017
oznámeníozn Zpráva auditora 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření01.06.2017
oznámeníozn Návrh závěrečného účtu obce Vinařice za rok 201601.06.2017
oznámeníozn Horymír - Závěrečný účet DSO Horymír za rok 201630.05.2017
oznámeníozn Horymír - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horymír za rok 201630.05.2017
oznámeníozn Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku16.05.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 201728.04.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 201728.04.2017
oznámeníozn Schválený rozpočet 201722.03.2017
oznámeníozn Rozpočtový výhled 2017 a 201822.03.2017
oznámeníozn Rozpočtová opatření14.03.2017
oznámeníozn Příloha - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí24.02.2017
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí24.02.2017
oznámeníozn Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď23.02.2017
oznámeníozn Opatření obecné povahy - přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého17.02.2017
oznámení ozn Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého17.02.2017
oznámeníozn Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého17.02.2017
oznámeníozn Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 17.02.2017
oznámeníozn Mimořádná veterinární opatření - popelnice pro sběr uhynulého ptactva10.02.2017
oznámeníozn Mapa KU k mimořádným veterinárním opatřením07.02.2017
oznámeníozn Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření07.02.2017
oznámeníozn Elektronická dražba III.27.01.2017
oznámeníozn Elektronická dražba II.27.01.2017
oznámeníozn Elektronická dražba I.27.01.2017
oznámeníozn Nařízení státní veterinární správy12.01.2017
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 6.12.201612.12.2016
oznámeníozn Horymír - návrh rozpočtu na rok 201718.11.2016
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201718.11.2016
oznámeníozn Dokument ZO16102016.11.2016
informaceinfo Informace o vadách na hlasovacích lístcích04.10.2016
oznámeníozn Oznámení o době a místě konání voleb - do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR21.09.2016
oznámeníozn Volby do Senátu Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků23.08.2016
oznámeníozn Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu09.08.2016
oznámeníozn Žádost o vyvěšení na úřední desce - dražební vyhláška09.08.2016
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 5.5.201610.05.2016
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 16.6.201621.06.2016
oznámeníozn Elektronická evidence tržeb21.06.2016
oznámeníozn Horymír - Závěrečný účet DSO Horymír za rok 201531.05.2016
oznámeníozn Horymír - Výkaz zisků a ztrát31.05.2016
oznámeníozn Horymír - Rozvaha31.05.2016
oznámeníozn Horymír - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu31.05.2016
oznámeníozn Horymír - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření31.05.2016
oznámeníozn Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření30.05.2016
oznámeníozn Výkaz zisků a ztrát30.05.2016
oznámeníozn Výkaz hodnocení plnění rozpočtu30.05.2016
oznámeníozn Rozvaha 30.05.2016
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201530.05.2016
oznámeníozn MV ČR - cestovní doklady pro děti23.05.2016
vyhláškavyhl Nařízení Města Beroun č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov29.04.2016
oznámeníozn Průvodní dopis k Vyhlášení nařízení Města Beroun č. 1/201629.04.2016
vyhláškavyhl Vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 201629.04.2016
oznámeníozn Průvodní dopis k vyhlášce o vyměření daně z nemovitostí na rok 201629.04.2016
oznámeníozn Nabídka pronájmu pozemku - mapa13.04.2016
oznámeníozn Nabídka pronájmu pozemku13.04.2016
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 7.4.201613.04.2016
oznámeníozn Příloha - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí07.03.2016
oznámeníozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí07.03.2016
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva23.01.2016
zápiszap Usnesení z jednání zastupitelstva21. 12. 2015
oznámeníozn Návrh vyhlášky o místním poptlaku ze psů17. 12. 2015
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201630. 11. 2015
oznámeníozn Horymír - Návrh rozpočtu na rok 201626. 11. 2015
oznámeníozn Informace o přerušení dodávky elektrické energie25. 11. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 22.9.201528. 09. 2015
oznámeníozn Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů15. 09. 2015
oznámeníozn Příloha - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí31.08.2015
oznámeniozn Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistostí31. 08. 2015
oznámeníozn Zákaz odběru povrchových a podzemních vod13. 8. 2015
oznámeníozn Hejtmanův zákaz rozdělávání ohňů - zvýšené nebezpečí požárů23. 07. 2015
oznámeníozn Hejtmanův zákaz rozdělávání ohňů23. 07. 2015
oznámeníozn Nabídka pronájmu pozemku - mapa12. 06. 2015
oznámeníozn Nabídka pronájmu pozemku12. 06. 2015
oznámeníozn Horymír - závěrečný účet 201412. 06. 2015
oznámeníozn Horymír - rozvaha 201412. 06. 2015
oznámeníozn Horymír - výsledovka 201412. 06. 2015
oznámeníozn Horymír - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu12. 06. 2015
oznámeníozn Rozbor plnění rozpočtu za rok 201420. 05. 2015
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201420. 05. 2015
oznámeníozn Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření20. 05. 2015
vyhláškavyh Veřejná vyhláška FÚ11. 05. 2015
oznámeníozn Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce23. 02. 2015
oznámeníozn Příloha - Přehled nedostatečně identifikovaných osob23. 02. 2015
oznámeníozn Přehled nedostatečně identifikovaných osob23. 02. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 9. 12. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 5. 11. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 19. 9. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 4. 7. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 12. 5. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 24. 4. 201418. 2. 2015
zápiszap  Zápis z jednání zastupitelstva obce 27. 3. 201418. 2. 2015
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 24. 1. 201418. 01. 2015
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201521. 11. 2014
oznámeníozn Návod pro občana - co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu.19. 11. 2014
oznámeníozn Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vinařice24. 10. 2014
zápiszap Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce11. 10. 2014
oznámeníozn Oznámení o době a místě konání voleb06. 10. 2014
oznámení ozn Přehled nedostatečně identifikovaných osob 7/201417. 07. 2014
oznámeníozn Dopis ÚZSVM - identifikace osob17. 07. 2014
oznámeníozn Vyúčtování roku 201328. 04. 2014
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201328.04. 2014
oznámeníozn Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 201328. 04. 2014
oznámeníozn Informace o stanovení počtu volebních okrsků03. 04. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 30. 12. 201331. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 21. 10. 201331. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 15. 08. 201331. 01. 2014
oznámeníozn Zveřejnění pronájmu31. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 04. 06. 201331. 01. 2014
zápis zap Zápis z jednání zastupitelstva obce 17. 05. 201331. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 11. 04. 201331. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 04. 03. 201331. 01. 2014
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 10. 01. 201331. 01. 2014
oznámeníozn Výhled rozpočet 201804. 12. 2013
oznámeníozn Výhled rozpočet 201704. 12. 2013
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201404. 12. 2013
oznámeníozn Nouzový stav povodně 201302. 06. 2013
vyhláškavyhl Veřejná vyhláška - p. Salák10. 05. 2013
oznámeníozn Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO HORYMÍR za rok 201220. 05. 2013
oznámeníozn Zpráva o hospodaření obce - audit 201218. 03. 2013
oznámeníozn Vyúčtování za rok 201218. 03. 2013
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201218. 03. 2013
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201306. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 28. 12. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 28. 11. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 14. 11. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 16. 08. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 17. 04. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 20. 03. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 24. 02. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 26. 01. 201206. 12. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 10. 01. 201206. 12. 2012
oznámeníozn ÚP - Opatření obecné povahy26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP Vinařice26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Výkres pořadí změn v území26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Hlavní výkres26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Výkres základního členění uzemí26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Výkres předpokládaných záborů půdního fordu26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Výkres širších vztahů26. 07. 2012
oznámeníozn ÚP - Koordinační výkres26. 07. 2012
oznámeníozn Oznámení o vydání ÚP Vinařice26. 07. 2012
oznámeníozn Obnovený katastrální operát18. 06. 2012
oznámeníozn Oznámení o veřejném projednávání ÚP Vinařice19. 03. 2012
oznámeníozn Vyúčtování za rok 201109. 02. 2012
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201109. 02. 2012
oznámeníozn Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje08. 02. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 30. 12. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 14. 12. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 14. 11. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 27. 10. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 07. 09. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 11. 08. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 21. 06. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 19. 05. 201131. 01. 2012
zápiszap  Zápis z jednání zastupitelstva obce 24. 02. 201131. 01. 2012
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 10. 02. 201131. 01. 2012
oznámeníozn Návrh rozpočtu na rok 201214. 12. 2011
oznámeníozn Prodej plynofikace14. 11. 2011
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 201029. 04. 2011
oznámeníozn Vyúčtování za rok 201029. 04. 2011
usneseníusn Usnesení z jednání zastupitelstva obce 11. 11. 201012. 12. 2010
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 11. 11. 201012. 12. 2010
usneseníusn Usnesení z jednání zastupitelstva obce 30. 10. 201012. 12. 2010
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 30. 10. 201012. 12. 2010
usneseníusn Usnesení 26.7.2010
vyhláškavyhl Dražební vyhláška 326.7.2010
vyhláškavyhl Dražební vyhláška 226.7.2010
vyhláškavyhl Dražební vyhláška 126.7.2010
oznámeníozn Oznámení o uložení písemnosti5.9.2008
oznámeníozn Změna rozpočtu č. 2/20082.9.2008
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce Vinařice konaného dne 12.6.200813.6.2008
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 200724.5.2008
vyhláškavyhl Obecně závazná vyhláška č. 3/20084.3.2008
vyhláškavyhl Oznámení o uložní písemnosti23.2.2008
zápiszap Změna rozpočtu 12/071.12.2007
zápiszap Změna rozpočtu 11/071.11.2007
zápiszap Změna rozpočtu 8/071.8.2007
zápiszap Změna rozpočtu 5/071.5.2007
oznámeníozn Závěrečný účet obce za rok 20061.7.2007
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 16.2.200617.2.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 17.5.200618.5.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 20.7.200621.7.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 22.9.200623.9.2006
zápiszap Zápis a usnesení z ustavující schůze konané 26.10.200627.10.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 30.11.20061.12.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 13.12.200614.12.2006
zápiszap Zápis z jednání zastupitelstva obce 24.1.200725.1.2007
vyhláškavyhl Obecně závazná vyhláška č. 2/20067.12.2006
vyhláškavyhl Obecně závazná vyhláška č. 1/20067.12.2006
Obecní úřad Vinařice, 267 01  Králův Dvůr u Berouna | vinarice.obec@seznam.cz | webmaster.vinarice@email.cz | © oú Vinařice | o webu...